…doet Nederland nog steeds mee aan de belastingwedloop. Het Nederlandse kabinet doet niets aan de concurrentie die plaats vindt tussen onder andere Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg om grote bedrijven te lokken met voordelige regelingen en lage belastingtarieven. Nederland draagt zelfs bij aan de ‘race naar de bodem’ door in de toekomst het belastingtarief voor bedrijven verder te willen verlagen. Hierdoor hoeven grote bedrijven nauwelijks bij te dragen aan de samenlevingen waar ze actief zijn en blijft de rekening liggen bij burgers en de allerarmsten in de wereld.

TAX-illustraties_685x485_5Wat houdt die ‘race naar de bodem’ in?
Landen beconcurreren elkaar met de meest gunstige fiscale voordelen voor bedrijven. Belastingtarieven voor het bedrijfsleven dalen wereldwijd – en bedrijven dragen steeds minder bij aan de publieke voorzieningen. Kortom, de nadelige gevolgen van internationale belastingcompetitie zijn voor alle landen en burgers groot.

De oorzaak ligt deels in regelgeving die pas laat is ingericht op de toegenomen globalisering van het bedrijfsleven. Een ander deel van de oorzaak is het idee, de ideologie, dat fiscale concurrentie met andere landen noodzakelijk is. Het dominante economische model en globalisering hebben samen bedrijven perfecte kansen geboden om belasting te ontwijken. Complicerende factor is dat bedrijven en belastingadvieskantoren grote invloed hebben op de belastingwetgeving. En juist zij hebben er belang bij dat landen elkaar blijven beconcurreren met belastingtarieven. Het gevolg is dat fundamentele oplossingen op internationaal en nationaal niveau tot nu toe uitblijven.

De feiten:

  • In OESO-landen daalde het belastingtarief voor bedrijven tussen 1982 en 2007 gemiddeld met 22 procent.
  • Tussen 2001 en 2013 betaalden Nederlandse werknemers steeds meer: het aandeel loon- en inkomstenbelastingen aan de totale belastingopbrengst steeg van 23 naar 32 procent. Terwijl voor het aandeel van de vennootschapsbelasting het omgekeerde geldt: dat daalde van 16 procent naar 9 procent.

Waarom is belastingcompetitie een probleem?
Bedrijven dragen steeds minder bij aan de publieke voorzieningen – denk aan gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, sociale zekerheid, rechtspraak – terwijl ze er wel gebruik van maken. En burgers betalen meer. Door de maatregelen van de OESO en de Europese Unie maken veel landen zich druk of ze wel fiscaal aantrekkelijk blijven. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland hebben daarom aangekondigd naar nieuwe maatregelen te kijken of zelfs de tarieven van de vennootschapsbelasting te verlagen om aantrekkelijk te blijven voor het bedrijfsleven. Andere landen reageren daar weer op. Zo gaat de race verder. Overigens geven volgens het IMF belastingen niet de doorslag in de beslissingen van bedrijven om zich in een bepaald land te vestigen: ‘Taxation is not a significant driver for the location of foreign firms’.

De 62 rijkste mensen op aarde
Er groeit een groot gat. Tussen multinationals en individuen die belastingvoordelen hebben en geld via sluiproutes kunnen wegzetten in belastingparadijzen aan de ene kant, en burgers en kleine bedrijven – de grote meerderheid in de wereld – die dit niet kunnen aan de andere kant.

De 62 rijkste mensen in de wereld bezitten evenveel geld als de armste 3,6 miljard mensen, zo blijkt uit onderzoek van Oxfam. En deze extreme ongelijkheid wordt alleen maar groter. Terwijl het volume van rijkdom wereldwijd is toegenomen, hebben met name de allerrijkste hiervan geprofiteerd. Als ongelijkheid niet was gegroeid, dan hadden 200 miljoen mensen extra uit de armoede kunnen ontsnappen.

Wat kan Nederland doen?
De voordelen voor grote bedrijven zorgen voor ongelijkheid waarin multinationals en rijke individuen profiteren terwijl de verliezen worden afgewenteld op burgers. Dat kan echt anders:

  1. Door het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief niet verder te verlagen.
  2. Gezien het sterk internationale karakter van het Nederlandse bedrijfsleven moet Nederland zich sterk maken voor een evenwichtig debat in Europa over een gemeenschappelijke en geconsolideerde vennootschapsbelastinggrondslag.
  3. Het Nederlandse kabinet gaat de race naar de bodem tegen door ook een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting te stimuleren in Europa.
  4. Nederland moet het parkeren van winsten in belastingparadijzen tegengaan, door bepaalde onbelaste of laag belaste winsten van buitenlandse dochterbedrijven, zoals rente en royalties, in Nederland alsnog te belasten.
  5. Er moet een einde komen aan de zogenaamde innovatiebox en andere verlaagde belastingtarieven voor octrooien en patenten. Bedoeld als stimuleringsmaatregelen maar gebruikt als instrumenten waarmee bedrijven kunstmatig met hun winsten kunnen schuiven en optimaal gebruik kunnen maken van belastingvoordelen, zo blijkt uit statistisch onderzoek van de Europese Commissie naar het effect ervan.

Roep de Nederlandse overheid op om een einde te maken aan de race naar de bodem en onderteken onze petitie: http://www.taxjustice.nl/teken-voor-een-eerlijk-belastingsysteem/