Publicaties

 • Tax Battles

  Belastingen innen is één van de essentiële instrumenten die overheden kunnen gebruiken om armoede en extreme ongelijkheid aan te pakken. Maar grote bedrijven en multinationals ontwijken belastingen op industriële schaal. Grote bedrijven en multinationals betalen niet hun eerlijke deel aan belastingen. Zo ontnemen ze overheden wereldwijd het geld dat nodig is om armoede aan te […]

  Read More
 • Survival of the Richest

  Eurodad maakt het overzichtsrapport nu voor het vierde jaar op rij. Zeventien EU-lidstaten, en Noorwegen, worden onder de loep gelegd en met elkaar vergeleken. De belangrijkste conclusie is, dat het aantal geheime belastingdeals tussen landen en multinationals, zogenaamde sweetheart tax deals, niet afneemt, maar juist stijgt. Tussen 2013 en 2015 zelfs met 160%. Nederland staat […]

  Read More
 • Van de race naar de bodem naar eerlijke belastingen

  Een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van belastingontwijkingsbeleid. Wat is het belang van fiscale transparantie en de aanpak van brievenbusfirma´s en het harmoniseren van de belastinggrondslag in Europa? Wat is de positie van het Nederlandse kabinet op deze dossiers en wat Tax Justice NL wil dat er nog gaat gebeuren?    

  Read More
 • Tax evasion and weapon production: Mailbox arms companies in the Netherlands

  Zes van de top tien van ‘s werelds grootste wapenhandelaren zijn gevestigd in Nederland om te kunnen profiteren van de gunstige fiscale en handelsafspraken. Belastingontwijking door wapenbedrijven is dubbel zo cynisch. Want niet alleen zijn wapenbedrijven, net zoals andere bedrijven, afhankelijk van de economische infrastructuur betaald door belastingen, hun producten worden ook betaald door belastingen. […]

  Read More
 • Nederland Belastingparadijs

  In het nieuwe Oxfam Novib-rapport Nederland belastingparadijs, ‘Leuker kunnen we het niet maken. Wel eerlijker’, wordt duidelijk dat Nederland volop meedoet aan de mondiale belastingwedloop. Mede dankzij de Nederlandse regelgeving slagen multinationale bedrijven erin, ten koste van ontwikkelingslanden, jaarlijks minstens 100 miljard euro wereldwijd aan belasting te ontwijken. Verder belicht het rapport de grote invloed […]

  Read More
 • Grote Bedrijven, Kleine lasten

  In opdracht van FNV onderzocht SOMO de gemiddelde, effectieve belastingdruk voor 151 grote Nederlandse bedrijven over een periode van tien jaar (2005-2014). De afgelopen jaren stond belastingontwijking door buitenlandse bedrijven, en de rol daarin van het Nederlandse belastingbeleid, veelvuldig centraal in de media. Ook nu is het thema door de Panama Papers zeer actueel. Dit […]

  Read More
 • Mistreated: hoe beperkende belastingverdragen ongelijkheid en armoede in de hand werken

  ActionAid publiceert het eerste wereldwijde overzicht van 500 beperkende belastingverdragen voor ontwikkelingslanden in Afrika en Azië. We onderzochten niet alle 1500 verdragen met ontwikkelingslanden. Oude en toch zeer nadelige verdragen zijn bijv. niet meegenomen, het zijn juist de moderne fiscale clausules die we hebben bekeken. Om precies te zijn hebben we 13.000 clausules m.b.t. vennootschapsbelasting, bronbelasting, en vermogenswinstbelasting […]

  Read More
 • Taxes on trial: How trade deals threaten tax justice

  Regeringen moeten in staat zijn om hun belastingstelsel te veranderen om ervoor te zorgen dat multinationals een eerlijk aandeel betalen en om ervoor te zorgen dat de essentiële openbare diensten goed zijn gefinancierd. Staten moeten ook in staat zijn om belastingvoordelen eerder toegekend aan multinationals te heroverwegen als ze niet langer passen bij de nationale prioriteiten. […]

  Read More
 • Belastingvrije winsten: Welkom in de wereld van belastingontwijking

  Content: Internationale geldstromen vinden opvallend vaak hun weg naar een aantal relatief kleine landen, zoals Nederland en Luxemburg.

  Read More
 • Fifty shades of tax dodging: De rol van de EU in een oneerlijk belastingsysteem

  In het afgelopen jaar volgden de schandalen elkaar maar op over bedrijven die door de mazen in belastingstelsels belasting wisten te ontwijken.

  Read More