Publicaties

 • Tax games: the race to the bottom

  In een nieuw rapport van Eurodad worden de EU-landen en Noorwegen onder de loep genomen: er zijn twaalf regeringen die ofwel nèt het vennootschapsbelastingtarief hebben verlaagd, of van plan zijn dit binnenkort te doen, concludeert het rapport ‘Tax games: the race to the bottom. Europe’s role in supporting an unjust global tax system’. Als de […]

  Read More
 • Blacklist or Whitewash?

  De zwarte lijst van belastingparadijzen van de EU moet ten minste 35 landen omvatten, inclusief beruchte belastingparadijzen zoals Zwitserland en Bermuda, om effectief te zijn, zo stelt Oxfam Novib in haar nieuwe rapport. Naar verwachting publiceert de EU haar zwarte lijst begin december. Uit de analyse blijkt ook dat ten minste 4 EU-lidstaten, waaronder Nederland, […]

  Read More
 • Verborgen belastingpraktijken van Nederlandse bedrijven

  Nederland is niet alleen een belastingparadijs voor buitenlandse multinationals. Ook onze eigen grote bedrijven hebben veel mogelijkheden om de belasting te ontwijken. Hierdoor loopt Nederland miljarden aan belastinginkomsten mis. FNV brengt samen met SOMO dit rapport naar buiten waarin drie ontwijktrucs worden onthuld: de Curaçaoroute, de Hongarijeroute en de Zwitserlandroute.

  Read More
 • Tax Battles

  Belastingen innen is één van de essentiële instrumenten die overheden kunnen gebruiken om armoede en extreme ongelijkheid aan te pakken. Maar grote bedrijven en multinationals ontwijken belastingen op industriële schaal. Grote bedrijven en multinationals betalen niet hun eerlijke deel aan belastingen. Zo ontnemen ze overheden wereldwijd het geld dat nodig is om armoede aan te […]

  Read More
 • Survival of the Richest

  Eurodad maakt het overzichtsrapport nu voor het vierde jaar op rij. Zeventien EU-lidstaten, en Noorwegen, worden onder de loep gelegd en met elkaar vergeleken. De belangrijkste conclusie is, dat het aantal geheime belastingdeals tussen landen en multinationals, zogenaamde sweetheart tax deals, niet afneemt, maar juist stijgt. Tussen 2013 en 2015 zelfs met 160%. Nederland staat […]

  Read More
 • Van de race naar de bodem naar eerlijke belastingen

  Een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van belastingontwijkingsbeleid. Wat is het belang van fiscale transparantie en de aanpak van brievenbusfirma´s en het harmoniseren van de belastinggrondslag in Europa? Wat is de positie van het Nederlandse kabinet op deze dossiers en wat Tax Justice NL wil dat er nog gaat gebeuren?    

  Read More
 • Tax evasion and weapon production: Mailbox arms companies in the Netherlands

  Zes van de top tien van ‘s werelds grootste wapenhandelaren zijn gevestigd in Nederland om te kunnen profiteren van de gunstige fiscale en handelsafspraken. Belastingontwijking door wapenbedrijven is dubbel zo cynisch. Want niet alleen zijn wapenbedrijven, net zoals andere bedrijven, afhankelijk van de economische infrastructuur betaald door belastingen, hun producten worden ook betaald door belastingen. […]

  Read More
 • Nederland Belastingparadijs

  In het nieuwe Oxfam Novib-rapport Nederland belastingparadijs, ‘Leuker kunnen we het niet maken. Wel eerlijker’, wordt duidelijk dat Nederland volop meedoet aan de mondiale belastingwedloop. Mede dankzij de Nederlandse regelgeving slagen multinationale bedrijven erin, ten koste van ontwikkelingslanden, jaarlijks minstens 100 miljard euro wereldwijd aan belasting te ontwijken. Verder belicht het rapport de grote invloed […]

  Read More
 • Grote Bedrijven, Kleine lasten

  In opdracht van FNV onderzocht SOMO de gemiddelde, effectieve belastingdruk voor 151 grote Nederlandse bedrijven over een periode van tien jaar (2005-2014). De afgelopen jaren stond belastingontwijking door buitenlandse bedrijven, en de rol daarin van het Nederlandse belastingbeleid, veelvuldig centraal in de media. Ook nu is het thema door de Panama Papers zeer actueel. Dit […]

  Read More
 • Mistreated: hoe beperkende belastingverdragen ongelijkheid en armoede in de hand werken

  ActionAid publiceert het eerste wereldwijde overzicht van 500 beperkende belastingverdragen voor ontwikkelingslanden in Afrika en Azië. We onderzochten niet alle 1500 verdragen met ontwikkelingslanden. Oude en toch zeer nadelige verdragen zijn bijv. niet meegenomen, het zijn juist de moderne fiscale clausules die we hebben bekeken. Om precies te zijn hebben we 13.000 clausules m.b.t. vennootschapsbelasting, bronbelasting, en vermogenswinstbelasting […]

  Read More