Vandaag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de belastingafspraken die multinationals in Nederland maken met de fiscus. Onlangs is de rulingpraktijk van de Nederlandse Belastingdienst in het openbaar gekomen, na een Wob-verzoek. Hieruit bleek dat Nederland willens en wetens multinationals faciliteert in het ontwijken van belastingen. Tax Justice NL, stelt dat de belastingafspraken zeer onwenselijk zijn:

“Door de belastingafspraken met de Nederlandse belastingdienst verschuiven multinationals hun winsten gemakkelijk naar belastingparadijzen, waardoor onder andere ontwikkelingslanden miljarden per jaar mislopen”, aldus Tax Justice NL voorzitter Giuseppe van der Helm.

De Nederlandse rulingpraktijk ligt al langer onder vuur, onder andere door het onderzoek van de Europese Commissie naar een Nederlandse ruling met Starbucks. Ook de Tweede Kamer verzocht herhaaldelijk om meer inzicht in de rulingpraktijk, maar kreeg dit tot nu toe nauwelijks.

“Het ministerie houdt vol dat de rulings alleen zorgen voor zekerheid bij multinationals, maar de nu verkregen notities laten zien dat het wel degelijk gaat om het bieden van belastingvoordelen”, zegt Giuseppe van der Helm.

Een van de rulings die Nederland geeft, is de informeel-kapitaal-ruling. Met deze ruling wordt gebruik gemaakt van mismatches tussen belastingsystemen van landen.

“De informeel-kapitaal-ruling is zeer omstreden in het buitenland en Nederland snijdt zichzelf in de vingers door deze mogelijkheden nog steeds te bieden. Afschaffen is dus de juiste optie”, stelt Giuseppe van der Helm.

Luxemburg gaat net als België rulings in geanonimiseerde vorm publiceren.

“Het wordt tijd dat ook Nederland rulings openbaar gaat maken zodat we als burgers eindelijk zicht krijgen op welke belastingvoordelen multinationals wordt geboden”.

Tax Justice NL heeft naar aanleiding van het debat over de belastingafspraken de woordvoerders van de Commissie voor Financiën een brief gestuurd. Ook heeft Tax Justice NL een oproep gedaan aan de formatieonderhandelaars om zich in te zetten voor een eerlijk belastingsysteem.