De vier grote accountantskantoren – Deloitte, EY, KPMG en PricewaterhouseCoopers (PWC) – de ‘goliaths’ van de fiscale planning, ontwerpen en verkopen belastingontwijkingsprogramma’s aan multinationale ondernemingen. Ze zijn belangrijke spelers zijn in de belastingontwijkingsindustrie, maar door beleidsmakers worden ze tegelijkertijd gezien als neutrale adviseurs als het gaat om het voorkómen van belastingontwijking.

Foto: Lobby-groepen waar de vier grote accountancykantoren in zitten

Een nieuw rapport van Corporate Europe Observatory laat zien dat de ‘Grote Vier’ alomtegenwoordig zijn in de beleidsprocessen van de Europese Unie om belastingontwijking tegen te gaan. Ze adviseren de Europese Commissie over het belastingbeleid via overheidsopdrachten, ze zijn lid van (of geven leiding aan) lobbygroepen, ze hebben zitting in adviesgroepen van de Commissie die belast zijn met het aanpakken van belastingontwijking en ze faciliteren ‘draaideurconstructies’ die een gezamenlijke cultuur creëert tussen de Grote Vier en EU-ambtenaren.

Ondanks alle bewijzen voor de grote rol die accountantskantoren zoals Deloitte, EY, KPMG en PWC als adviseurs spelen, worden ze door ambtenaren van de EU nog steeds behandeld als objectieve en legitieme partners.

CEO stelt dat het de hoogste tijd is dat de grote accountantskantoren geen rol meer hebben in het EU-belastingontwijkingsbeleid. Het publieke belang komt volgens hen op deze manier in gevaar.