transparantie

Veel grote bedrijven sluizen enorme bedragen door naar belastingparadijzen waar door geheimhouding het geld wordt onttrokken aan het oog van het publiek en de autoriteiten en waar vaak geen belasting over betaald is.

Door transparantie te verschaffen over in welke landen multinationals actief zijn en waar ze belasting betalen, kunnen burgers en autoriteiten zien wat de bedrijven doen in hun landen.

TAX-illustraties_685x485_6

Op dit moment wordt in openbare registers alleen vermeld wie de eigenaar is van een bedrijf als er sprake is van een 100% eigendomsrelatie. Dit zou ook duidelijk moeten zijn wanneer het eigendom over meerdere partijen is verdeeld. Nu is het bestuur wat geregistreerd staat in vestigingen in belastingparadijzen vaak niet het rechtmatige bestuur, maar ‘nominees’. Dit zijn bestuurders die slechts hun naam uitlenen aan het bedrijf. Elk van hen, kan duizenden van dit soort bedrijven op zijn/haar naam hebben staan.

Nu gebeurt het vaak dat bedrijven met de hulp van zogenaamde trustkantoren ‘nominee’-bedrijven registreren in belastingparadijzen. Trustkantoren treden dus op als directeur of aandeelhouder en zo kunnen de werkelijke eigenaren op de achtergrond blijven.

Door het verplicht te maken om de werkelijke eigenaren in een openbaar register vast te leggen, is het mogelijk deze personen op te zoeken en ook ter verantwoording te houden.

Het is van groot belang dat alle feiten openbaar gemaakt worden en dus toegankelijk zijn voor burger en regering. Europese landen delen bepaalde informatie al automatisch met elkaar: je hoeft er niet eerst naar te vragen. Als dit ook met betrekking tot belasting gedaan zou worden, hoeft er niet eerst een heel onderzoek gestart te worden en hoef je niet eerst specifiek te vragen naar bepaalde gegevens: deze worden automatisch gedeeld.

Eerlijk belastingsysteem

TAX-illustraties_685x485_7

Nationale overheden moeten met elkaar samen werken om belastingontwijking door multinationals aan te pakken. Onder de huidige mondiale regels zijn multinationals in staat om de lacunes die er bestaan tussen de rechtsstelsels van verschillende landen uit te buiten door winst te verschuiven over de hele wereld naar plaatsen waar ze minder worden belast. Dit heeft vooral een verwoestende impact op ontwikkelingslanden.

In een sterk geglobaliseerde wereld is het essentieel om ervoor te zorgen dat de belastingen worden betaald waar de werkelijke economische activiteit plaatsvindt.

Om dit probleem op te lossen, moeten we:

Nieuwe regels ontwikkelen en ervoor zorgen dat de stem van alle landen in de loop van het proces wordt gehoord.