Race naar de bodem: de dividendbelasting uitgelegd

In deze publicatie van FNV, TNI en SOMO duiken onderzoekers Frans Bieckmann en Rodrigo Fernandez in de zeven belangrijkste argumenten tegen dividendbelasting die komen bovendrijven in lobby-documenten en interviews met voorstanders van afschaffing. In Eerlijke belastingen voor multinationals weerleggen ze de meest-genoemde argumenten met analyses van onafhankelijke fiscalisten en economen.

Volgens de onderzoekers past het afschaffen van de dividendbelasting in een reeks van politieke beslissingen die in de laatste veertig jaar hebben geleid tot een overheveling van enorme sommen geld van werknemers (arbeid) naar aandeelhouders (kapitaal). Hierin staat Nederland niet alleen. Vrijwel alle ontwikkelde economieën maakten in deze periode vergelijkbare veranderingen door. De vennootschapsbelasting daalde, het aandeel van de lonen in de economie daalde, de investeringen bleven gelijk; dit geheel leidde geleidelijk tot een toename van opgepotte financiële reserves.

Het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen komt bovendien na een lange periode van bezuinigingen die volgden op de grote financiële crisis van 2008. In de tien jaar nadien kregen publieke en semipublieke instellingen te maken met strakkere begrotingskaders. Inmiddels zijn de gevolgen zichtbaar in het lager onderwijs, hoger onderwijs, zorg, defensie, ontwikkelingssamenwerking, politie en justitie.

Delen van deze publicatie verschenen al eerder op de website van Follow the Money.

lees meer minder
publication cover - Eerlijke belastingen voor multinationals