Een onderzoek naar de effectieve belastingdruk voor grote Nederlandse bedrijven

In opdracht van FNV onderzocht SOMO de gemiddelde, effectieve belastingdruk voor 151 grote Nederlandse bedrijven over een periode van tien jaar (2005-2014).

De afgelopen jaren stond belastingontwijking door buitenlandse bedrijven, en de rol daarin van het Nederlandse belastingbeleid, veelvuldig centraal in de media. Ook nu is het thema door de Panama Papers zeer actueel. Dit rapport richt zich op Nederlandse bedrijven en de mate waarin zij erin slagen de effectieve belastingdruk te verlagen. Hierdoor lopen overheden miljarden euro’s in belastinginkomsten mis.

lees meer minder
publication cover - Grote Bedrijven, Kleine lasten