De ambitie om belastingontwijking aan te pakken wordt breed gedragen. Toch blijven veel partijen zich hullen in algemeenheden.

Foto: The New York Public Library

(Dit stuk verscheen 15 maart ook op de website van Joop.nl)

Wie draagt de kosten van de pandemie? Het gevaar bestaat dat veel bedrijven in binnen- en buitenland de rekening weten af te wentelen door via Nederland belasting te ontwijken. Maatschappelijke organisaties roepen politieke partijen daarom op om klip en klaar te zijn over hoe een einde moet worden gemaakt aan Nederland belastingparadijs.

Vanwege de pandemie kwam er vorig jaar alleen al aan winstbelasting 5 miljard euro minder binnen in de Nederlandse schatkist. Tegelijkertijd lopen de uitgaven hoog op, mede door tientallen miljarden aan steun voor het bedrijfsleven. Dat brengt onherroepelijk de vraag met zich mee wie gaat opdraaien voor de kosten. Tijdens de vorige crisis werd het antwoord gezocht in grootschalige bezuinigingen, met als gevolg dat de crisis werd vergroot. Bovendien leidde het tot andere onwenselijke gevolgen, zoals te weinig capaciteit in de zorg en groeiende ongelijkheid. Dit kwam ons afgelopen jaar duur te staan.

De meeste politieke partijen willen in de komende regeerperiode de winstbelasting verhogen. Maar wat als blijkt dat het een aantal bedrijven op papier lukt nooit winst te maken? Dan maakt het voor die bedrijven niets uit hoe hoog het tarief is. Zo bleek in 2019 ineens dat Shell en Phillips helemaal geen winstbelasting betalen in Nederland, terwijl de winsten door het dak gingen. Een eerlijke bijdrage van alle bedrijven die dat kunnen dragen, ligt voor de hand en zorgt ervoor dat de kosten van de pandemie niet worden afgewenteld op anderen.

Ondertussen heeft Nederland de afgelopen jaren herhaaldelijk veel kritiek gekregen uit het buitenland. Overheden wereldwijd lopen namelijk veel geld mis door de enorme geldstromen die via Nederland lopen, waarmee bedrijven hun winsten verplaatsen naar belastingparadijzen. Vooral ontwikkelingslanden zijn daar de dupe van, maar ook andere landen. Zo gaf Joe Biden aan vier belastingparadijzen specifiek te willen aanpakken, waaronder Nederland.

De ambitie om belastingontwijking aan te pakken wordt breed gedragen. Toch blijven veel partijen zich hullen in algemeenheden. Dat terwijl de mensen vooraf duidelijkheid willen over hoe partijen dat precies gaan aanpakken. Zo worden verrassingen voorkomen, zoals de dividendbelasting die vlak na de vorige verkiezingen ineens zou worden afgeschaft.

Maatschappelijke organisaties roepen daarom via de petitie stopbelastingparadijs.nl politieke partijen op nu duidelijkheid te geven over een aantal concrete te nemen stappen. Zo weten we vooraf of het menens is en niet slechts blijft bij mooie woorden. Ons belastingstelsel bevat nog te veel doelbewuste gaten en riante regelingen. Belastingadviseurs van grote bedrijven weten die feilloos te vinden. Willen we daar een eind aan maken, dan moeten we daar vandaag mee beginnen zodat de sterkte schouders de zwaarste lasten dragen.