De Paradise Papers De Paradise Papers zijn een verzameling van ca. 13,4 miljoen teksten (e-mailberichten etc.) aangaande internationale belastingontwijking, die in het najaar van 2017 naar de internationale pers gelekt werden. Uit deze teksten is op te maken welke sluiproutes multinationals en enkelen van ‘s werelds rijkste personen gebruiken om over hun vermogens en inkomens zo min mogelijk belasting te betalen. bron wikipedia die gepubliceerd zijn door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tonen aan dat grote bedrijven en rijke individuen onverminderd hun gang kunnen blijven gaan in belastingparadijzen en hoe diepgeworteld deze misstand zit bij bedrijven, politici, popsterren en sporters.

“Ondanks dat we al jaren geconfronteerd worden met schandalen waaruit blijkt dat aanzienlijke sommen geld aan het zicht onttrokken worden van belastingdiensten en het publiek, zijn overheden nog steeds niet in staat om belastingparadijzen aan te pakken”, zegt Giuseppe van der Helm, voorzitter van Tax Justice Nederland

Het is de vraag hoeveel lekken er nog nodig zijn, voordat overheden wakker worden en realiseren dat door het bestaan van belastingparadijzen, de ongelijkheid in de wereld alleen maar verder zal toenemen, de belastingdruk verschuift van bedrijven naar particulieren en criminelen en corrupte leiders een hand boven het hoofd wordt gehouden.

“Telkens komt deze informatie via lekken aan het licht. We moeten meer transparantie eisen over de eigenaren van deze brievenbusfirma’s en bedrijven verplichten publiek te rapporteren per land waarin ze actief zijn”, aldus Giuseppe van der Helm.

Naar schatting lopen overheden jaarlijks 500 miljard dollar mis door belastingontwijking en met name ontwikkelingslanden worden hierdoor hard getroffen. Overheden hebben naar aanleiding van de Panama Papers wel een aantal maatregelen genomen, maar adequaat optreden ontbreekt omdat overheden tegelijkertijd met elkaar in concurrentie zijn. Daarnaast blijkt er ook uit de Paradise Papers een sterke lobby vanuit het bedrijfsleven en de belastingadviessector.

“Ook het nieuwe kabinet zwicht voor de dreigementen van het bedrijfsleven, zo bleek afgelopen week in het Kamerdebat over de geplande afschaffing van de dividendbelasting en uit de voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelasting. De Paradise Papers zou Nederland en andere landen aan moeten zetten belastingparadijzen aan te pakken in plaats van deze steeds weer te ontkennen of zelfs te verdedigen”, zegt Giuseppe van der Helm.

Lees meer over de Paradise Papers op de website van de ICIJ