Tax games: the race to the bottom

In een nieuw rapport van Eurodad worden de EU-landen en Noorwegen onder de loep genomen: er zijn twaalf regeringen die ofwel nèt het vennootschapsbelastingtarief hebben verlaagd, of van plan zijn dit binnenkort te doen. Als de huidige trend doorgaat, is het VBP-tarief in 2052 gemiddeld nul procent.

Lees verder

Blacklist or Whitewash?

Om effectief te zijn, moet de zwarte lijst van belastingparadijzen van de EU ten minste 35 landen omvatten, inclusief beruchte belastingparadijzen zoals Zwitserland en Bermuda. Ook Nederland zou op de zwarte lijst komen als de EU haar eigen criteria zou toepassen op lidstaten.

Lees verder

Van de race naar de bodem naar eerlijke belastingen

Wat is het belang van fiscale transparantie en de aanpak van brievenbusfirma´s en het harmoniseren van de belastinggrondslag in Europa? Wat is de positie van het Nederlandse kabinet op deze dossiers?

Lees verder

Verborgen belastingpraktijken van Nederlandse bedrijven

Nederland is niet alleen een belastingparadijs voor buitenlandse multinationals. Ook onze eigen grote bedrijven hebben veel mogelijkheden om de belasting te ontwijken. Hierdoor loopt Nederland miljarden aan belastinginkomsten mis. FNV brengt samen met SOMO dit rapport naar buiten waarin drie ontwijktrucs worden onthuld: de Curaçaoroute, de Hongarijeroute en de Zwitserlandroute.

Lees verder

Tax Battles

Belastingen innen is één van de essentiële instrumenten die overheden kunnen gebruiken om armoede en extreme ongelijkheid aan te pakken. Maar grote bedrijven en multinationals ontwijken belastingen op industriële schaal.

Lees verder

Survival of the Richest

Zeventien EU-lidstaten + Noorwegen worden door Eurodad onder de loep gelegd en met elkaar vergeleken. De belangrijkste conclusie is dat het aantal geheime belastingdeals tussen landen en multinationals, zogenaamde sweetheart tax deals, niet afneemt, maar juist stijgt.

Lees verder

Nederland Belastingparadijs

Mede dankzij de Nederlandse regelgeving slagen multinationale bedrijven erin om jaarlijks minstens 100 miljard euro wereldwijd aan belasting te ontwijken. Dit gaat ten koste van ontwikkelingslanden. Bovendien loopt de Nederlandse schatkist door deze ‘race naar de bodem‘ ruim 4 miljard aan belastinginkomsten mis. Dit is meer dan het faciliteren van belastingontwijking Nederland oplevert aan inkomsten.

Lees verder

Tax evasion and weapon production: Mailbox arms companies in the Netherlands

Zes van de top tien van ’s werelds grootste wapenhandelaren zijn gevestigd in Nederland om te kunnen profiteren van de gunstige fiscale en handelsafspraken. Uit deze studie blijkt dat wapenbedrijven op alle mogelijke manieren profiteren van publiek geld, en zo min mogelijk zelf bijdragen aan de schatkist.

Lees verder

Grote Bedrijven, Kleine lasten

Dit rapport richt zich op Nederlandse bedrijven en de mate waarin zij erin slagen de effectieve belastingdruk te verlagen. Hierdoor lopen overheden miljarden euro’s in belastinginkomsten mis. In opdracht van FNV onderzocht SOMO de gemiddelde, effectieve belastingdruk voor 151 grote Nederlandse bedrijven over een periode van tien jaar (2005-2014).

Lees verder

Taxes on trial: How trade deals threaten tax justice

Regeringen moeten in staat zijn om hun belastingstelsel te veranderen om ervoor te zorgen dat multinationals een eerlijk aandeel betalen en om ervoor te zorgen dat de essentiële openbare diensten goed zijn gefinancierd. Dit rapport is een analyse van de gegevens en documenten van honderden ISDS gevallen tot nu toe, waaruit blijkt dat buitenlandse investeerders nu al ten minste 24 landen hebben aangeklaagd – waaronder een aantal gevallen waarin bedrijven dit systeem hebben gebruikt om met succes lagere belastingen te eisen.

Lees verder

Mistreated: hoe beperkende belastingverdragen ongelijkheid en armoede in de hand werken

ActionAid publiceert het eerste wereldwijde overzicht van 500 beperkende belastingverdragen voor ontwikkelingslanden in Afrika en Azië.

Lees verder

Belastingvrije winsten: Welkom in de wereld van belastingontwijking

Internationale geldstromen vinden opvallend vaak hun weg naar een aantal relatief kleine landen, zoals Nederland en Luxemburg. Waarom is dit? Welkom in de wereld van belastingontwijking.

Lees verder

How Shell, Total and Eni benefit from tax breaks in Nigeria’s gas industry

Dit rapport presenteert een case study van Nigeria Liquefied Natural Gas Company (NLNG), Nigeria’s grootste gas productie-installatie. SOMO onderzoekt de wijze waarop de buitenlandse aandeelhouders van NLNG – Shell, Total en Eni overmatig gulle belastingvoordelen uitgekeerd kregen door de Nigeriaanse overheid.

Lees verder

Shady dealings

In dit onderzoek door Both Ends zijn gevallen onder de loep genomen van exportkredieten, verleend door Atradius DSB, aan bedrijven die belasting ontwijken.

Lees verder

Fifty shades of tax dodging: De rol van de EU in een oneerlijk belastingsysteem

In het afgelopen jaar volgden de schandalen elkaar maar op over bedrijven die door de mazen in belastingstelsels belasting wisten te ontwijken. Meer dan ooit is het duidelijk dat de burgers over de hele wereld de hoge prijs betalen voor de crisis en de discussie over multinationals en hun fiscale trucs staan daarom ook hoog op de agenda.

Lees verder