How trade deals threaten tax justice

Regeringen moeten in staat zijn om hun belastingstelsel te veranderen om ervoor te zorgen dat multinationals een eerlijk aandeel betalen en om ervoor te zorgen dat de essentiële openbare diensten goed zijn gefinancierd.

Staten moeten ook in staat zijn om belastingvoordelen eerder toegekend aan multinationals te heroverwegen als ze niet langer passen bij de nationale prioriteiten.

Maar hun vermogen om dat te doen, om fiscale wetten te veranderen en progressief fiscaal beleid voort te zetten, is beperkt, dankzij de handel en investeringen overeenkomsten. In de zich snel ontwikkelende corporate rechtbanken ‘, voorheen bekend als investeerder-staatarbitrage systeem (of ISDS), kunnen buitenlandse investeerders staten rechtstreeks aanspreken.

Dit systeem is steeds meer controversieel dankzij de onderhandelingen over de voorgestelde transatlantische Trade and Investment Partnership (TTIP) deal tussen Europa en de Verenigde Staten. Maar de toegang tot ISDS is al vastgelegd in duizenden handels- en investeringsovereenkomsten kriskras de wereld.

Dit rapport is een analyse van de gegevens en documenten van honderden ISDS gevallen tot nu toe, waaruit blijkt dat buitenlandse investeerders nu al ten minste 24 landen hebben aangeklaagd – waaronder een aantal gevallen waarin bedrijven dit systeem hebben gebruikt om met succes lagere belastingen te eisen.

lees meer minder
publication cover - Taxes on trial
Download taxes on trial (315 KB)
Download