Overheden heffen belasting om publieke diensten te kunnen leveren zoals onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Hoewel grote bedrijven, net als burgers, profiteren van deze publieke diensten, proberen veel van hen om onder het betalen van belasting uit te komen.

Nederland speelt een sleutelrol in het mogelijk maken van belastingontwijking door multinationals. Hierdoor verschuift de belastingdruk naar werknemers, consumenten en kleine ondernemingen. Dit draagt bij aan een wereldwijde economische ongelijkheid en remt de economische en sociale ontwikkeling. Ontwikkelingslanden lopen hierdoor jaarlijks bijvoorbeeld miljarden euro’s aan broodnodige belastinginkomsten mis.

read more less
Updates in this dossier