Belasting is de belangrijkste en meest duurzame financieringsbron voor ontwikkeling in een samenleving. Daarom moeten nationale overheden moeten met elkaar samen werken aan eerlijke belastingen.

In een sterk geglobaliseerde wereld is het essentieel om ervoor te zorgen dat de belastingen worden betaald waar de werkelijke economische activiteit plaatsvindt. Om hier te komen, moeten we nieuwe regels ontwikkelen en ervoor zorgen dat de stem van alle landen in de loop van het proces wordt gehoord.

read more less
Updates in this dossier