Nu corona diepe gaten heeft geslagen in de begroting van overheden, komt een mogelijke oplossing voor hoe de lasten daarvan moeten worden verdeeld uit een verrassende hoek. “Waarom belasten jullie ons vermogen niet wat meer” zegt een groeiende groep miljonairs van over de hele wereld, verenigd in Millionaires for Humanity.

Foto: Millionairs for Humanity

Het concrete voorstel dat ze daarbij doen, krijgt steun van een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking. Uit een peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Glocalities, blijkt dat 58% van de Nederlanders het voorstel steunt om mensen die meer dan 8 miljoen euro bezitten jaarlijks een extra belasting te laten betalen van 1% van hun vermogen om daarmee het herstel te helpen financieren en mensen in nood te helpen. Slechts 13% van de mensen is tegen het voorstel.

Van links tot rechts

Uit de peiling blijkt bovendien dat de steun voor het voorstel bij alle politieke partijen groter is dan de tegenstand. Zo is ook 47% van de VVD-kiezers voorstander van het voorstel, terwijl slechts 29% tegen is. In aanloop naar de verkiezingen is door verschillende partijen de wens uitgesproken grote vermogens meer te belasten om zo een deel van de kosten op te vangen van de COVID-19-crisis.

Millionaires for Humanity, die opdracht gaf tot de opiniepeiling, is een groep multimiljonairs uit de hele wereld die zich hard maken voor een eerlijkere verdeling van de lasten. Zij wijzen erop dat het tekort aan middelen in de wereld om de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling te bereiken niet slechts kan worden gedekt door filantropie.

De brief die oproept tot hogere vermogensbelasting is inmiddels ondertekend door meer dan honderd multimiljonairs.

Arnold Merkies, coördinator van Tax Justice Nederlands:

“Het vermogen van multimiljonairs in Nederland neemt al jarenlang toe, maar een flink deel van dat vermogen wordt nog helemaal niet belast. Het is goed om te horen dat er wereldwijd nu steeds meer miljonairs opstaan die ervoor pleiten dat de allerrijksten der aarde een grotere bijdrage gaan leveren aan het herstel van de crisis. Hopelijk vindt het navolging in Nederland. De Nederlandse bevolking staat open voor de plannen. Nu het kabinet nog, wanneer zij zometeen plannen gaan maken voor de komende vier jaar.”

Esmé Berkhout, Chief Human Economist van Oxfam Novib zegt:

“We hebben gezien dat de rijksten der aarde veelal financieel ongeschonden of zelfs beter uit de huidige crisis komen, terwijl honderden miljoenen mensen wereldwijd door deze crisis verder in armoede worden geduwd. Progressieve belastingen ten gunste van bijvoorbeeld investeringen in gezondheidszorg en sociale zekerheid kunnen niet alleen de huidige crisis helpen aanpakken, maar ook de volgende helpen voorkomen.”

Op woensdag 9 juni verscheen hierover een artikel in De Volkskrant