Volgende week komen organisaties vanuit heel Europa in Amsterdam bijeen die strijden voor tax justice: belastingstelsels waar de lasten eerlijk worden verdeeld, en waar bedrijven geen belasting kunnen ontwijken. Op woensdag 11 oktober organiseren we een openbare middag in de Burcht in Amsterdam, waar je wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van tax justice.

Foto: Tine van Voorst CC NC SA

Op de agenda staan onder andere de zwarte lijst van belastingparadijzen, onderzoek naar bedrijven én naar de belastingdienst, en Europees beleid om bedrijven als geheel te belasten in plaats van in elk land afzonderlijk.

Voertaal is Engels.

Het programma start om 13 uur en we eindigen om 16 uur met een borrel. Entree is gratis. Aanmelden kan via info@taxjustice.nl

 

Adres: De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam

Programma

13:00  Inloop
13:30 Welkomstwoord
13:45 Josephine van der Have (Universiteit Leiden) – Helpt een Eerlijke Belastingen-keurmerk in de strijd tegen belastingontwijking?
Kan een keurmerk voor bedrijven die eerlijk belasting betalen helpen om belastingontwijking aan te pakken? Josephine van der Have onderzoekt aan de Universiteit Leiden de mogelijkheden van zo’n keurmerk voor eerlijke belasting. In haar promotieonderzoek onderzoekt ze dit succesvol zou kunnen zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden.
14:15 Roberta Cowan (SOMO) – Onderzoek naar bedrijven
Roberta Cowan vertelt over het nieuwste project van SOMO, een pro bono helpdesk voor bedrijfsonderzoek genaamd The Counter. The Counter ondersteunt activisten, NGO’s, journalisten en strategische procesvoerders met bedrijfsgegevens en bedrijfsinformatie. Het team van The Counter onderzoekt bedrijven door “het geld te volgen” om bedrijfs- en kapitaalstructuren, lege vennootschappen in belastingparadijzen, verborgen winsten, geheime eigenaren, toeleveringsketens en invloedrijke investeerders te onthullen.
14:45 Koffiepauze
15:00 Indra Römgens (Radboud Universiteit) – BEFIT in plaats van de CCCTB: Is er nog een kans voor een gemeenschappelijke grondslag in de EU?
Omdat multinationale ondernemingen in elk land apart worden belast, is er te veel gelegenheid om winsten te verschuiven. Een gemeenschappelijke grondslag zou het huidige systeem van verrekenprijzen kunnen vervangen door bedrijven als geheel te belasten. Een voorstel voor een gemeenschappelijke grondslag in de EU (de CCCTB) is in het verleden twee keer gelanceerd – maar nooit aangenomen. Onlangs werd het vervangen door het Business Framework for Income Taxation (het BEFIT-voorstel). Indra Römgens geeft commentaar op het nieuwe voorstel en de belangrijkste verschillen met zijn voorganger, de CCCTB, en bespreekt de mogelijkheden en ontwikkelingen van ‘unitary taxation’ in de EU.
15:30 Federica Casano (Universiteit Leiden) – Hoe nuttig is de zwarte lijst van belastingparadijzen en hoe kunnen we die laten werken?
Deze maand komt de EU met een nieuwe zwarte lijst van belastingparadijzen, de zogeheten ‘EU blacklist of non-cooperative jurisdictions’. Sinds de EU deze lijst in 2017 begon te publiceren, heeft de zwarte lijst veel kritiek gekregen. In haar promotieonderzoek onderzoekt Federica Casano de effectiviteit van de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties voor belastingdoeleinden.
16:00 Borrel