Tax Justice debat op de Afrikadag in Pakhuis de Zwijger

Uitdagingen zoals klimaatverandering vragen om enorme investeringen. Helaas verliezen regeringen van Afrikaanse landen miljarden euro’s per jaar aan belastingontwijking via Nederland. Ondanks het feit dat Afrikaanse landen het hardst worden getroffen, hebben ze weinig tot geen inspraak in de discussies over mondiale belastingafspraken.

Foto: FMS

Vorig jaar besloten de Verenigde Naties unaniem, na een voorstel van 54 Afrikaanse landen, dat wereldwijde belastinghervormingen moeten worden besproken in de VN, waar alle landen een gelijke stem hebben. Maar dit is slechts een begin. Hoe kunnen we wereldwijd belastingmisbruik een halt toeroepen en zorgen voor voldoende financiering voor sociale en klimaatrechtvaardigheid?

Voertaal: Engels

Bestel hier je kaarten voor de Afrikdag