ACTUEEL

Deals Nederland moet meer openheid van zaken geven over belastingdeals - Nederland is de enige EU lidstaat die niet heeft aangegeven hoeveel belastingafspraken met multinationals er van kracht zijn, blijkt uit cijfers die vandaag zijn vrijgegeven door de Europese Commissie.  Het gaat hier om de zogeheten ‘advanced pricing agreements’, waarbij afspraken ...
Aanpak belastingontwijking moet concreter en ambitieuzer - Het is goed dat er nu een brief ligt waarin het kabinet haar intenties kenbaar maakt over belastingontwijking. Alleen de echte maatregelen moeten nog komen. En die zijn hard nodig, want Nederland staat internationaal nog altijd bekend als een van ...

Wat is het probleem?

Belasting is de belangrijkste en meest duurzame financieringsbron voor ontwikkeling. De Europese Commissie schat dat alleen al in Europa 1000 miljard euro wordt misgelopen door belastingontwijking en -ontduiking.

Rijke mensen, banken en multinationals hebben een geavanceerd systeem opgebouwd van belastingparadijzen, ondersteund door legers van accountants, advocaten en lobbyisten. Dit systeem is gebouwd om bewust minder belasting te betalen over hun winsten en rijkdom. Deze elite is volledig afhankelijk van door de overheid gefinancierde infrastructuur en instituties en publiekelijk opgeleide arbeidskrachten om hun geld te verdienen. Maar door de belasting te ontwijken, dragen ze hier zelf niet aan bij.

Dit leidt ertoe dat steeds meer rijkdom uit het publieke domein in particuliere handen valt. Dit verstoort de economie, ondermijnt de democratie en berooft mensen van de vitale publieke diensten die we nodig hebben om te leven.

Alvast 2 oplossingen

 • 01

  Transparantie

  Bedrijven weten manieren te vinden waarop ze minder belasting hoeven te betalen daar waar het geld verdiend wordt. In het publieke jaarverslag worden alle gegevens; handel, winst en belasting op één grote hoop gegooid. Hierdoor is het niet inzichtelijk welke activiteit waar plaatsvindt en waar het bedrijf belasting ontwijkt.

   

 • 02

  Eerlijk belastingsysteem

  Nationale overheden moeten met elkaar samen werken om belastingontwijking door multinationals aan te pakken. Nu zijn multinationals nog in staat om de lacunes die er bestaan ​​tussen de rechtsstelsels van verschillende landen uit te buiten door winst te verschuiven over de hele wereld naar plaatsen waar ze minder worden belast.