“Ik ben vaak geneigd te denken dat het met het lobbyen in de praktijk wel meevalt, maar als je dit ziet is het toch allemaal erger dan je denkt,’ zegt SOMO-onderzoeker Jasper van Teeffelen.

Foto: Milo

Met dank aan onderzoekswerk van Follow the Money komt er steeds meer naar boven over hoe de lobby achter het in stand houden van Nederland belastingparadijs in z’n werk ging. Hierin wordt een machtige lobby gevolgd van het Amerikaanse bedrijfsleven, die vooral achter de schermen haar werk deed en succesvol was in het binnenhalen van fiscaal gunstige regelingen en tegenhouden van de aanpak van belastingontwijking.

Het gaat om Amcham (American chamber of commerce), waarvan de naam voor Nederlanders wat misleidend is, omdat deze op geen enkele manier lijkt op de Nederlandse Kamer van Koophandel. Met name gaten in de wetgeving, waardoor Amerikaanse multinationals geen belasting hoefden te betalen, werden door de organisatie verdedigd, onder het mom dat deze nodig zouden zijn voor het gunstige vestigingsklimaat. Het trok vooral grote Amerikaanse multinationals aan die vele miljarden via Nederland lieten stromen met maar één belangrijk doel: Zo min mogelijk belasting betalen.

Ondanks dat er in het afgelopen decennium steeds meer aandacht is gekomen voor dit fenomeen  (geholpen door leaks en onderzoeksjournalistiek die dit keer op keer blootlegde) ging het opzetten van grootschalige fiscale constructies via Nederland door, zonder dat het grote publiek ervan wist. De reeks over de Amerikaanse lobby organisatie Amcham geeft een inkijkje in hoe achter de schermen wetten werden tegengehouden of aangepast om al die constructies mogelijk te maken die het Amerikaanse bedrijfsleven vele miljarden opleverden:

Agentschap Economische Zaken rent wel heel hard voor Amerikaanse lobbyclub

Amerikaanse lobbyclub gebruikt Amsterdams lijntje om landelijke politiek te beïnvloeden

Dagboek van een corporate lobbyist: zo meng je je in fiscaal beleid

Amerikaanse lobbyisten probeerden belastingparadijs Nederland te ‘redden’