Europe’s role in supporting an unjust global tax system 2016

Zeventien EU-lidstaten + Noorwegen worden door Eurodad onder de loep gelegd en met elkaar vergeleken. De belangrijkste conclusie is dat het aantal geheime belastingdeals tussen landen en multinationals, zogenaamde sweetheart tax deals, niet afneemt, maar juist stijgt. Tussen 2013 en 2015 zelfs met 160%. Nederland staat in de Europese top 3 en sloot in 2015 maar liefst 236 van deze geheime deals. Alleen België en Luxemburg sloten er in Europa meer af.

lees meer minder
publication cover - Survival of the Richest