Het is goed dat er nu een brief ligt waarin het kabinet haar intenties kenbaar maakt over belastingontwijking. Alleen de echte maatregelen moeten nog komen. En die zijn hard nodig, want Nederland staat internationaal nog altijd bekend als een van ’s werelds grootste belastingparadijzen. In plaats van voorop te lopen in de wereldwijde race to the bottom, kan Nederland nu gaan voor een koerswijziging, maar dan moet wel de afschaffing van de dividendbelasting van tafel.

Veel maatregelen moeten nog uitgewerkt worden, maar de brief van de staatssecretaris roept nu al de nodige vragen op. De in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen lijken nu al te worden afgezwakt. Zo worden de aangekondigde bronheffingen nu alleen nog maar onder bepaalde voorwaarden geheven, die zodanig zijn dat Tax Justice Nederland zich zorgen maakt dat de bronheffingen ernstig worden uitgehold en er niets meer van de maatregel over blijft. Over een aantal maatregelen bestaat op dit moment nog onduidelijkheid.

Het is een goede zaak dat het kabinet zich nu duidelijk uitspreekt over de onwenselijkheid van een internationale race to the bottom. Wel stelt Tax Justice Nederland vast dat de Nederlands overheid daar nu zelf nog volop aan meedoet, met haar voornemen om de vennootschapsbelasting te verlagen en de dividendbelasting af te schaffen. Die plannen moeten dan ook zo snel mogelijk van tafel. Verder moet er een eind komen aan de voorkeursbehandeling voor multinationals door het maken van belastingafspraken die voor iedereen geheim blijven.