Terwijl inmiddels vrijwel de hele bevolking er tegen is, zet het kabinet het afschaffen van de dividendbelasting stoïcijns door. Hierdoor verliest Nederland niet alleen veel inkomsten, maar blijft Nederland bovendien een belastingparadijs. Ondanks eerdere toezeggingen slaan de maatregelen die dit kabinet wel wil nemen tegen belastingontwijking niet veel meer dan een deuk in een pakje boter.

Aanpak belastingontwijking onvoldoende

De verwachting was dat dit kabinet met een reeks maatregelen zou komen waardoor belastingontwijking via Nederland veel lastiger zou worden. Deels ontbreken deze maatregelen nog en deels laat de invulling veel te wensen over. Zo worden er weliswaar regels ingevoerd om het doorsluizen van winsten naar belastingparadijzen te beperken, maar het kabinet doet dat slechts voor landen die een winstbelastingtarief hebben van minder dan 7%, waardoor de effectiviteit van deze maatregel beperkt is. Nederland had dit drempeltarief op tenminste 15% moeten stellen. Nederland gaat ook mee in de race naar de bodem door de winstbelasting nog verder te verlagen.

De voorgestelde regels tegen winstverschuiving bevatten een uitzondering, waardoor deze makkelijk zijn te ontwijken. Buitenlandse vestigingen hoeven slechts te voldoen aan een loonsomeis van €100.000 en eigen kantoorruimte te hebben om onder de regels uit te komen. Hierdoor wordt het grote multinationals wel erg gemakkelijk gemaakt om de nieuwe regels te omzeilen.

Voorzitter Tax Justice Nederland Giuseppe van der Helm: “Er moet nog heel erg veel gebeuren. Zo wordt nog altijd geheimgehouden hoeveel belasting bedrijven betalen in elk land en is er nog niets veranderd aan de rulingbeleid, waarmee afspraken zijn gemaakt met multinationals die niet door de beugel kunnen. De plannen die nu zijn gepresenteerd schieten zwaar tekort en zijn maar een fractie van wat nodig is.”

Goed voor het vestigingsklimaat?

Van het argument van het kabinet, dat het afschaffen van de dividendbelasting goed zou zijn voor het vestigingsklimaat, is door tal van experts niets heel gelaten. Ook de suggestie dat de aanpak van belastingontwijking het vestigingsklimaat zou schaden is onzinnig. Nederland maakt het tot op de dag van vandaag nog steeds mogelijk om op grote schaal geld door Nederland te sluizen om belasting te ontwijken. Dit bezorgt Nederland in het buitenland een slechte reputatie en doet juist afbreuk aan ons vestigingsklimaat bij multinationals.

Politieke spelletjes

Ten slotte maakt Tax Justice Nederland bezwaar tegen de politieke truc die het kabinet toepast door de dividendbelasting niet apart aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Van der Helm:“Het kabinet zet zo de Eerste Kamer zo meteen doelbewust onder druk om akkoord te gaan met het afschaffen van de dividendbelasting, terwijl het nota bene Hoekstra zelf was die zich in het verleden fel verzette tegen dit soort politieke spelletjes. Hiermee verspeelt het kabinet veel vertrouwen bij de bevolking.”