Tax Justice Nederland start vandaag met een campagne tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Het kabinet is van plan om in september met het wetsvoorstel naar de Kamer te komen waarin de dividendbelasting wordt afgeschaft. De komende maanden wil het Nederlandse netwerk van maatschappelijke organisaties duidelijk maken dat de afschaffing van deze belasting ondoordacht is en er daarom van moet worden afgezien.

Nederland loopt 2 miljard euro mis

Door de afschaffing van de dividendbelasting zal de Nederlandse overheid jaarlijks 2 miljard euro mislopen. Geld dat hard nodig is voor andere belangrijke zaken zoals de zorg en het onderwijs. De campagne gaat van start met een gezamenlijke petitie.

Arnold Merkies, coördinator Tax Justice Nederland: “Anderhalf miljard euro weggeven aan buitenlandse aandeelhouders en buitenlandse belastingdiensten, jaar in, jaar uit. Niemand heeft daarom gevraagd, behalve de lobbyisten van Shell, Unilever en VNO-NCW. Nu blijkt de onderbouwing bovendien te zijn gebaseerd op een rapport dat achter de schermen door deze partijen is gefinancierd. Een overgrote meerderheid van de bevolking wil de dividendbelasting niet afschaffen. Het wordt tijd dat kabinet daar naar luistert.”

Niet meer banen door afschaffen dividendbelasting

Afschaffing van de dividendbelasting draagt niet bij aan meer of beter werk in Nederland. Het leidt niet tot meer banen, zoals wordt beweerd door de voorstanders van de afschaffing. Dat blijkt uit memo’s van het ministerie van Financiën en onderzoek van SOMO. Het geld vloeit grotendeels (77 procent) naar buitenlandse belastingdiensten. De overige 23 procent komt terecht in het Verenigd Koninkrijk en in belastingparadijzen en garandeert dus geen investeringen in de Nederlandse werkgelegenheid.

Sterker nog: de afschaffing van de dividendbelasting versterkt de belastingconcurrentie tussen landen. Nederland heeft internationaal al een slecht imago als belastingparadijs. Het enige andere grote Europese land dat geen dividendbelasting heft is het Verenigd Koninkrijk.

> Ga naar petitie